Kvalitet & miljö

 

Verksamhetspolicy

Luni Metall bearbetar rör och plåt genom laserskärning, perforering och svetsning. Vi har kunder inom många brancher där butiksinreding är den största. Våra övergripande målsättningar är hög leveranssäkerhet, god kvalitet och att värna om långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer.•

• Vi arbetar med ständiga förbättringar avseende såväl kvaliet som miljö

• Vi följer gällande lagstiftning och övriga såväl myndighets- som branchkrav

• Vi beaktar kvalitetskrav och miljöaspekter vid såväl nyutveckling som vid förändringar

• Vi förbättrar kontinuerligt utrustning och vidareutbildar personal föra att vara i framkant med utvecklingen

• Vi hjälper och stöttar varandra för att kunna förverkliga de mål vi ställt upp

 

2013-12-16

Vi är nu certifierade i Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001 »