Om Luni

Historia

Luni Metall AB grundades 1986 av Georg Lundström och Carl Nilsson. Verksamheten bestod av trading med lastpallar pallkragar, pallkragsgångjärn, lock, etc.

1997 köptes företaget av Rolf Söderberg, Lennart Danielson och Sven Lagerström. Därmed började tillverkningen att inriktas mot butiksinredningsbranschen. Den första rörperforeringsmaskinen inköptes.

2000 flyttade vi till större lokaler på Storgatan i Hillerstorp.

2003 blev Lennart Danielson och Sven Lagerström ensamma ägare av företaget.

2009 installerades en rörlasermaskin, som delvis förändrar företagets inriktning. Från att tidigare nästan enbart tillverkat  butiksinredning,  blir nu inriktningen ”Att bearbeta rör”.

2012 ägarförhållandet ändras till Lennart Danielson, Sven Lagerström, Karl Danielson och Jakob Danielson.

                                     

Nutid

Luni är idag en modern metallindustri, som har som valspråk:
Vi bearbetar rör.

År 2016 är vi 20 anställda och omsätter 34 miljoner. Vi är en lego tillverkare som har kunder inom många branscher, där butiksinredningsföretag fortfarande är den största kundkategorin. Rör ingår i de allra flesta konstruktioner som vi tillverkar. De senaste åren har vi investerat i perforeringsmaskin, rörlasermaskin, plåtstans, planlaser och en robotsvets för att nämna några. Vår målsättning är att hålla en hög leveranssäkerhet , god kvalitet och att värna om långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer.

Framtid

Vår ambition är att fortsätta att utvecklas till att bli en självklar underleverantör att lita på, när det gäller laserskärning av rör, perforering av rör, robotsvetsning, och att vara en attraktiv samarbetspartner med företag i olika branscher. Vi tror att vägen dit måste innehålla ambitionen att utvecklas, investera och hålla hög leveranssäkerhets- och kvalitéts-nivå.