Bygget är igång

Första delen av bygget är nu igång på Luni! Det grävs för fullt, ny parkering för personalen och bättre logistik för in och utlastning.

Under hösten kommer det ske en hel del förändringar på Luni. Ny in-/utlastning, ny personalparkering, bättre flöde ska skapas och ett nytt skärmtak ska byggas.
Första etappen är igång och i den ingår den nya parkeringen och den nya platsen för in- och utlastning.
Fortsättning följer under hösten.