Kvalitet och hållbarhet

För en hållbar framtid

Fokus på
kvalitet och miljö

Rätt produkt till rätt kvalitet och i rätt tid. Det är vad vi på Luni hela tiden strävar efter och tycker själva att vi gör ett riktigt bra jobb.
Vi jobbar kontinuerligt med att minska vår klimatpåverkan och söker hela tiden nya vägar att gå för att bli mer hållbara. Ett steg i rätt riktning är att vi under 2023 installerade en solcellsanläggning på vårt tak som producerar mer än halva vår energiförbrukning.

Mosstest

Klimatbokslut

Vi gör sedan 2022-2023 årligen ett klimatbokslut i samarbete med ClimateHero. Vi vill med detta vara transparenta och visa våra avtryck, mål samt åtgärder.
Vi vet vårt utgångsläge och ser tydligt vilka områden vi ska jobba med för att minska vårt CO2-avtryck.

Länk till Klimatbokslut 2022-2023

ClimateHeros hemsida
image
_59A4385

Vi har ett ansvar

Som ett led i detta mål är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Det innebär att vi:

– Jobbar med ständiga förbättringar avseende såväl kvalitet som miljö.
– Följer gällande lagstiftning och övriga myndighets- och branschkrav.
– Beaktar kvalitetskrav och miljöaspekter vid såväl nyutveckling som förändringar.
– Kontinuerligt förbättrar utrustning och vidareutbildar vår personal
– Hjälper och stöttar varandra för att kunna förverkliga de mål vi satt upp.

– Gör som oss!
Gå med i Race to Zero och anslut er via SME Climate Hub.

Race to Zero

Vill du veta mer?

Fråga oss. Vi hör gärna
vad du har att säga.
    _59A4865