Bygget fortsätter

Andra delen av bygget är full igång!

Vi ska bygga ihop två befintliga skärmtak varav den ena delen byggs in och skapar ett kallager där allt material kommer att förvaras.
Detta förbättrar logistiken och flödet i lokalen samt ger oss större montering/packavdelning.