Inköp/order och leveransbevakning

Åsa är spindeln i nätet och har jobbat på Luni sedan 2003

𝐍ä𝐫 𝐯𝐢 𝐟𝐫å𝐠𝐚𝐫 Å𝐬𝐚 𝐯𝐢𝐥𝐤𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐥𝐢𝐠𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐮𝐭𝐦𝐚𝐧𝐢𝐧𝐠𝐚𝐫𝐧𝐚 ä𝐫 𝐬𝐯𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐡𝐨𝐧:
”Jag är delaktig i många delar av företagets processer. Från försäljning och inköp till produktionsplanering.”

𝐇𝐮𝐫 𝐡𝐚𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐚𝐯𝐝𝐞𝐥𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐭𝐯𝐞𝐜𝐤𝐥𝐚𝐭𝐬 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 å𝐫𝐞𝐧 𝐝𝐮 𝐣𝐨𝐛𝐛𝐚𝐭 𝐡ä𝐫?
”Vi var 13 anställda när jag började och nu är vi 34, så företaget har ju förstås utvecklats på alla avdelningar. Produktionslyftet har gjort att vi tänker mer LEAN och har utvecklat oss framåt.”

𝐕𝐢𝐥𝐤𝐚 𝐦å𝐥 𝐡𝐚𝐫 𝐝𝐮/𝐧𝐢 𝐟𝐫𝐚𝐦å𝐭?
”Fortsätta utvecklas och bli bättre på det vi gör.”

𝐕𝐚𝐝 ä𝐫 𝐝𝐞𝐭 𝐛ä𝐬𝐭𝐚 𝐦𝐞𝐝 𝐚𝐭𝐭 𝐣𝐨𝐛𝐛𝐚 𝐩å 𝐥𝐮𝐧𝐢?
”Företagets vilja att utvecklas och arbetskompisarna.”