Kvalitet och Miljö

Det är något Luni jobbar hårt med. Att främja kvalitet och miljö för en hållbar värld. Därför ska ni idag få lära känna Camilla som är kvalitet och miljöansvarig som jobbar hårt med dessa frågor.

𝐕𝐢𝐥𝐤𝐚 ä𝐫 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐥𝐢𝐠𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐮𝐭𝐦𝐚𝐧𝐢𝐧𝐠𝐚𝐫𝐧𝐚 𝐦𝐞𝐝 𝐚𝐭𝐭 𝐣𝐨𝐛𝐛𝐚 𝐩å 𝐝𝐢𝐧 𝐚𝐯𝐝𝐞𝐥𝐧𝐢𝐧𝐠?
”Att se utvecklingen efter att vi arbetar intensivt med ständiga förbättringar och daglig styrning där vi tar upp störningar senaste dygnet.”
Vi på Luni jobbar med att minska avfall och förbättra återvinningen, att utbilda och engagera personalen i hållbarhetsfrågor= 𝐇å𝐥𝐥𝐛𝐚𝐫 𝐮𝐭𝐯𝐞𝐜𝐤𝐥𝐢𝐧𝐠.

𝐇𝐮𝐫 𝐡𝐚𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐚𝐯𝐝𝐞𝐥𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐭𝐯𝐞𝐜𝐤𝐥𝐚𝐭𝐬 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 å𝐫𝐞𝐧 𝐝𝐮 𝐣𝐨𝐛𝐛𝐚𝐭 𝐡ä𝐫?
”Alla är mer delaktiga och är aktiva i kvalitetsfrågor som reklamationer och avvikelser samt ständiga förbättringar.”

𝐇𝐮𝐫 𝐥ä𝐧𝐠𝐞 𝐡𝐚𝐫 𝐝𝐮 𝐣𝐨𝐛𝐛𝐚𝐭 𝐩å 𝐋𝐮𝐧𝐢?
Camilla har varit på Luni i 2 år.

𝐕𝐢𝐥𝐤𝐚 𝐦å𝐥 𝐡𝐚𝐫 𝐝𝐮 𝐟𝐫𝐚𝐦å𝐭?
”Att jobba vidare och driva på med kvalitetsförbättringar och fortsätta på nuvarande arbete med klimatbokslut samt att implementera svetscertifiering ISO 3834.”

𝐕𝐚𝐝 ä𝐫 𝐝𝐞𝐭 𝐛ä𝐬𝐭𝐚 𝐦𝐞𝐝 𝐚𝐭𝐭 𝐣𝐨𝐛𝐛𝐚 𝐩å 𝐋𝐮𝐧𝐢?
Camilla tycker att det är en väldigt familjär stämning som genomsyrar hela företaget.
”Trevliga arbetskamrater, ALLA hjälper ALLA.”

Kvalitet och hållbarhet