Solceller på plats

Nu är solcellsanläggningen på plats och kommer försörja Luni med ca hälften av elförbrukningen.

Vi jobbar kontinuerligt med att minska vår klimatpåverkan och söker hela tiden nya vägar att gå för att bli mer hållbara.
Detta är ett av många första steg mot vad vi anser en bättre framtid där vi också följer en av våra värdegrunder

Hållbar Utveckling