Ni ser en metallhög. Vi ser en säkerhetsklassad skyddsbur.

Till Stockholms Verkstad levererar vi sedan 2019 en blandning av produkter. Efter inledande samtal insåg de att Luni kan vara en helhetsleverantör som är med från start till mål.

Tillsammans har vi gjort en rad olika produkter allt från blomlådor till skyddsburar. Huvudprodukten till Stockholms Verkstad är just skyddsburarna FerraPod, en unik och säkerhetsklassad gallerkonstruktion där vi verkligen får visa vilken hög kvalitet vi levererar.
Vi levererar även hela projekt till bland annat offentliga utomhusmiljöer där vi är med från idéstadiet med konstruktionshjälp till att leverera färdiga produkter som kan vara allt från blomlådor och kantstål till spaljéer och soffor.

En del av vår framgång är att teamet på Luni levererar både produkter, efterbehandling och logistik.

Karolina Butler - Stockholms Verkstad