Vi är Luni!

Värdeordstavlan är signerad

Idag har alla anställda på Luni skrivit på vår värdeordstavla som vi tillsammans har tagit fram.
Detta är något vi jobbar mot och följer varje dag. Vi är stolta över Luni